Oferta obejmuje

Konsultacje, opiniowanie i uzgadnianie

Konsultacje, opiniowanie i uzgadnianie w zakresie przepisów sanitarnohigienicznych bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dokumentacji dotyczącej projektów:

 • technologicznych
 • architektoniczno-budowlanych
 • branżowych
 • wykonawczych
Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanych

Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanych na każdym etapie procesu budowlanego w tym:

 • architektonicznych
 • konstrukcyjnych
 • instalacji wodociągowych
 • instalacji kanalizacyjnych
 • sieci zewnętrznych
 • instalacji grzewczych
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • instalacji gazowych
 • instalacji elektrycznych
 • instalacji niskoprądowych
Opracowaniem projektów technologii dla usług

Opracowaniem projektów technologii dla usług:

 • medycznych
 • gastronomicznych
 • odnowy biologicznej
 • edukacyjnych (żłobków, przedszkoli, szkół)
 • biurowo-usługowych (banki, sklepy, zakłady usługowe)
Konsultacje i doradztwo

Konsultacje i doradztwo w ww. zakresie dotyczącym opracowania projektów na etapie:

 • projektu koncepcyjnego
 • projektu technologicznego
 • projektu budowlanego
 • projektu wykonawczego
Konsultacje i pomoc merytoryczna w uzyskaniu odstępstw

Konsultacje i pomoc merytoryczna w uzyskaniu odstępstw od obowiązujących przepisów w tym:

 • odstępstwa od braku oświetlenia światłem dziennym
 • nienormatywnej wysokości pomieszczeń
 • zagłębienia pomieszczeń pracy
 • usytuowania czasowych miejsc gromadzenia odpadów stałych,
 • lokalizacji zbiornika na nieczystości ciekłe
 • innych w zakresie § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1422)
Oferuje usługi w postaci wykonania kompletnych projektów technologicznych

Oferuje usługi w postaci wykonania kompletnych projektów technologicznych dla obiektów:

 • lokale gastronomiczne: restauracje, puby, mała gastronomia
 • lokale handlowe: sklepy branży żywieniowej i przemysłowej
 • lokale usługowe: biura, zakłady usługowe: banki, sklepy, salony kosmetyczne, fryzjerstwo, salony SPA
 • przedszkola, żłobki, szkoły, obiekty sportowe itp.
 • zakłady przemysłowe, przetwórnie, zakłady przemysłu spożywczego
 • warsztaty samochodowe, hale, magazyny itp.
 • lokale służby zdrowia: apteki, punkty apteczne, ambulatoria, szpitale, laboratoria diagnostyczne, domy pomocy społecznej

 

Projekt technologii obejmuje:

 • wizję lokalną obiektu, działki itp.
 • inwentaryzację stanu istniejącego
 • opracowanie układu funkcjonalnego – użytkowego
 • opis procesów technologicznych
 • dobór wyposażenia technologicznego
 • wytyczne dla branż projektowych:
  • architektoniczno-budowlane
  • wodno-kanalizacyjne
  • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • centralnego ogrzewania
  • instalacji elektrycznej

 

Powyższe opracowanie powstaje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, potwierdzone stosownie do potrzeb uzgodnieniem w zakresie wymagań:

 • sanitarnohigienicznych
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ergonomii
 • przepisów przeciwpożarowych
 • przepisów prawa farmaceutycznego
 • prawa weterynaryjnego

 

Uprawnienia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.