Architektoniczne Biuro Projektowe, powstałe w 2001 roku, działające na terenie Wieliczki, Krakowa, oraz okolic. Jesteśmy zespołem ludzi, posiadających pasje tworzenia popartą wykształceniem architektonicznym, które pozwala nam kreować przestrzeń przyjazną człowiekowi.

ARCHI-ART
Architektoniczne Biuro Projektów
mgr inż. arch. Katarzyna Rapacz-Konias
ul. Kapucyńska 5/7, 31-113 Kraków
NIP: 683-139-52-05
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej nr ewid. 376/2000
Małopolska Okręgowa Izba Architektów MP-0496
ARCHI-ART
Architektoniczne Biuro Projektów
ul. Kapucyńska 5/7, 31-113 Kraków
tel: 012 288-01-85, 502-274-855
e-mail: archiart@eikon.pl
Copyright © 2009 ArchiArt